Våren 2008 ble de grafiske bedriftene Hojem Trykkeri, Namsos, Namsen Grafiske, Namsos,
Steinkjer Offset-Trykk, Steinkjer og Blankett-Service på Fannrem fusjonert med DesignTrykk AS.

Vi er 20 ansatte og har to produksjonssteder, digitaltrykk på Steinkjer og offset i Namsos. I tillegg har vi Blankettservice i Orkdal. Link og veibeskrivelse finner du på kartet nedenfor.