Miljø

Vi er stolte over å være Nord-Trøndelags første og eneste grafiske bedrift som har blitt sertifisert til Svanemerket. Dette innebærer at vår produksjon tilfredsstiller Nordens offisielle miljøkrav, og at produktets livssyklus fra råvare til avfall er gransket og godkjent.

Både vår digitale avdeling på Steinkjer og offset-trykkeriet i Namsos er godkjent.

Kriteriene det er fokusert på er kjemikaliebruk, utslippsmengde til luft, vann og jord, samt energiforbruk og avfallshåndtering.

Som produksjonsbedrift er det vanskelig å bli helt klimanøytral. Derfor har DesignTrykk, i tillegg til Svanemerkingen, valgt å kjøpe frivillige klimakvoter.