Historien

DesignTrykk AS ble etablert i 1998 når Alstad Trykkeri og Steinkjer Trykkeri slo seg sammen. Våren 2008 ble de grafiske bedriftene Hojem Trykkeri, Namsos – Namsen Grafiske, Namsos – Steinkjer Offset-Trykk, Steinkjer og Blankett-Service i Orkdal fusjonert med DesignTrykk AS.

Vi er 20 ansatte og har to produksjonssteder, digitaltrykk på Steinkjer og offsettrykk i Namsos. I Orkdal er vi representert med et salgskontor. Vi har lang erfaring og kunnskap i grafiske fag, og har en moderne maskinpark som gjør oss i stand til å produsere det meste innen trykksaker. Vi har stor kompetanse innen stansing, preging, foliering og lakkering.