Medarbeiderfilosofi

Vår utvikling er avhengig av medarbeidere som har høy kompetanse og som opptrer i henhold til våre verdier, holdninger og etiske standarder. Integritet, samhandling, innsikt og en ambisiøs innstilling hos våre medarbeidere er viktig for at vi skal nå våre mål.

Vi ønsker at våre ansatte skal opptre etter punktene nedenfor:

  • Åpenhet – vi ønsker å opptre med åpenhet da det skaper grunnlag for tillit som igjen skaper lojalitet
  • Kunnskapsrik – våre handlinger er basert på kunnskap og fakta. Vi er løsningsorientert og opptatt av at kunnskap bringer oss videre
  • Ærlighet – vi mener at ærlighet er en viktig egenskap
  • Lojal – vi er ikke lojale bare overfor bedriften, men like viktig….. vi vil være lojale mot faget vårt og våre kunder.